Disclaimer www.orangelighting.nl

Deze website is opgesteld door Orange Lighting BV en wordt u door Orange Lighting BV aangeboden. De inhoud van deze website is eigendom van Orange Lighting BV en mag derhalve niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door derden zonder schriftelijke toestemming van Orange Lighting BV.

Slechts met uitdrukkelijke toestemming van Orange Lighting BV mag er naar de website van Orange Lighting BV worden doorverwezen. Gebruik van de inhoud of delen ervan zonder toestemming en/of onjuist gebruik van deze inhoud of delen daarvan maakt inbreuk op de rechten van intellectueel eigendom.

Orange Lighting BV streeft een juiste en actuele informatieverstrekking na via deze website. Orange Lighting BV aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid aangaande de volledigheid en juistheid van de op de website getoonde informatie. De op deze website getoonde informatie is onder voorbehoud.

Orange Lighting BV is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiend uit de toegang tot de door Orange Lighting BV beheerde website(s), op welke wijze dan ook. Deze website bevat links naar websites van derden. Orange Lighting BV is niet aansprakelijk voor de op deze websites aangeboden informatie.

Er worden algemene statistische gegevens bijgehouden over uw bezoek aan deze website met het doel om het gebruik van de website te analyseren. Deze gegevens worden alleen gebruikt door Orange Lighting BV en zijn niet tot individuele personen te herleiden. Deze gegevens kunnen cookies bevatten.

Orange Lighting BV houdt zich het recht voor om de informatie op deze webpagina zonder aankondiging te wijzigen, de webpagina op te heffen en/of de toegang tot de website op te heffen.

Door deze website te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

Webdesign:

Sean Vos

Orange Lighting BV

(T) +31 (0)53 30 30 220
(M) +31 (0)6 50 22 88 45

(E)